Eldningsförbud upphävd den 4 juli kl 09.00

I dag den 4:e juli kl. 09.00 återkallades eldningsförbudet i Uppsala Län och Stockholms län. Eldningsavrådan gäller dock fortfarande i båda länen.

Eldningsförbud upphävd den 4 juli kl 09.00

Eldningsavrådan gäller fortfarande

Eldningsavrådan gäller från den 4:e juli kl. 09.00 och tillsvidare i Uppsala Län och Stockholms län. Bedömningen är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd mellan räddningstjänsterna. 

Om du tänker elda trots räddningstjänstens avrådan bör du vara mycket försiktig och förbereda dig väl. Kom ihåg att det är du som är ansvarig om något går fel, även om du har följt lagar och regler.

Mer information