Eldningsförbud upphävd den 31:a augusti

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Förbudet upphör att gälla från och med klockan 12.00 den 31 augusti 2020.

Eldningsförbud upphävd den 31:a augusti

Eldningsavrådan upphör

Beslutet omfattar även tidigare eldningsavrådan som i och med detta beslut även det upphör att gälla i länet.

Mer information