Eldningsförbud fr.o.m. (dag, månad och kl. X) - mall (1)

Det rådande väderläget gör att det är mycket torrt i skog och mark. Det medför att en eventuell brand i skog och mark får extra snabb spridning och är mer svårsläckt än normalt. Länsstyrelsen i Stockholms län (och Uppsala län) har beslutat om eldningsförbud fr.om (kl. XX.00 i Stockholm och kl. XX.00 i Uppsala).

Det innebär att det råder eldningsförbud i Brandkåren Attundas medlemskommuner: Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby samt att all eldning utomhus är förbjuden. Grillning på egen tomt eller i förväg iordningställda grillplatser är tillåtet. Beakta dock att all grillning sker på egen risk.

Information om eldningsförbud kan fås via Räddningscentralen eller på telefon 08-454 87 00.

Mer information

  • Aktuell brandrisk- och kartor, ladda ner appen "Brandrisk ute" - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  • SMHIs varningar
  • Elda & grilla