Eldningsförbud fr.o.m. 23 juli kl. 16.00

Det rådande väderläget gör att det är mycket torrt i skog och mark. Det medför att en eventuell brand i skog och mark får extra snabb spridning och är mer svårsläckt än normalt. Eldningsförbudet gäller Brandkåren Attundas medlemskommuner: Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby.

Eldningsförbud innebär att all eldning utomhus är förbjuden. Grillning på egen tomt eller i förväg iordningställda grillplatser är tillåtet. Beakta dock att all grillning sker på egen risk.

Uppdaterat 4 augusti

Eldningsförbud i Knivsta kommun upphävt den 4 augusti av Uppsala läns länsstyrelse. Eldningsförbudet kvarstår dock i övriga kommuner i Stockholms län.

Information om eldningsförbud kan fås via Räddningscentralen eller på telefon 08-454 87 00.

Mer information

  • Aktuell brandrisk- och kartor, ladda ner appen "Brandrisk ute" - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  • SMHIs varningar
  • Elda & grilla