Eldningsförbud fr.o.m. 17 maj kl 15.00

Det rådande väderläget gör att det är mycket torrt i skog och mark. Det medför att en eventuell brand i skog och mark får extra snabb spridning och är mer svårsläckt än normalt. Länsstyrelsen i Stockholms län och Uppsala län har beslutat om eldningsförbud fr.o.m. 17 maj, kl 15.00.

När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Länsstyrelsen har beslutat 

Beslut om eldningsförbud i Stockholms län - 2018-05-17
Beslut om eldningsförbud i Uppsala län - 2018-05-17

Frågor

Kontakta i första hand länets räddningscentral - Storstockholms räddningscentral (SSRC). 

Mer information

  • Aktuell brandrisk- och kartor, ladda ner appen "Brandrisk ute" - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  • SMHIs varningar
  • Elda & grilla