Eldningsförbud beslutat från den 13:e augusti kl. 12.00 i Stockholms län.

Länsstyrelsen i Stockholm har beslutat om eldningsförbud med start imorgon den 13:e augusti kl 12.00. Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognosunderlag beslutat att eldningsförbud ska gälla i Stockholms län. Beslutet motiveras av att SMHI:s senaste brandriskprognoser påvisar mycket stor till extremt stor risk för skogsbrand i stora delar av Stockholms län.

Eldningsförbud beslutat från den 13:e augusti kl. 12.00 i Stockholms län.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att utomhus elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar).

Det är trots eldningsförbudet tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är också tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta med grus eller liknande runt grillplatsen.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följts. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

 

Mer information

Vid frågor kontakta i första hand vår räddningscentral, Räddningcentral Mitt (RC Mitt).

Klicka här för mer information om vad som gäller för eldning av trädgårdsavfall i din kommun.

Vid andra frågor eller funderingar kan vi nås på telefonnummer: 08-594 696 00.