Eldningsförbud beslutat från den 11:e juni kl. 12.00

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i Stockholms län och Uppsala län. Beslutet träder i kraft från och med klockan 12.00 den 11:e juni 2020. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud beslutat från den 11:e juni kl. 12.00

Med anledning av den senaste tidens värme och torka råder hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognosunderlag därför beslutat att eldningsförbud ska gälla i Stockholms län och Uppsala län.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att utomhus elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar).

Det är trots eldningsförbudet tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är också tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta med grus eller liknande runt grillplatsen.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följts. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.


Länsstyrelsen om eldningsförbud - ta del av FAQ.

Frågor

Vid frågor kontakta i första hand Brandkåren Attundas räddningscentral, Räddningcentral Mitt (RC Mitt). 

Mer information

  • Aktuell brandrisk- och kartor, ladda ner appen "Brandrisk ute" - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  • SMHIs varningar
  • Elda & grilla