Eldning avrådes på grund av stor brandrisk

På grund av stigande värden avrådes eldning i skog och mark. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i en okontrollerad brand. Därför avråds eldning fram till dess att brandrisken bedöms som lägre.

Eldning avrådes på grund av stor brandrisk

Eldningsavråd gäller från och med den 22 april och i samtliga kommuner som ingår i samarbete med Räddningscentral Mitt och Räddningscentralen Stockholms län. Bedömningen är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd mellan räddningstjänsterna. 

Om du tänker elda trots räddningstjänstens avrådan bör du vara mycket försiktig och förbereda dig väl. Kom ihåg att det är du som är ansvarig om något går fel, även om du har följt lagar och regler.

Fem råd för en säker valborgseld

  • Sök tillstånd. Du behöver markägarens tillstånd för att få elda. Om du ska anordna en offentlig tillställning för allmänheten måste du även ha tillstånd enligt ordningslagen. Du söker tillståndet (Ansökan tillstånd ordningslagen) via Polismyndigheten i Stockholms län. Om du planerar ett mindre arrangemang i en egen förening på privat mark krävs normalt inget tillstånd.
  • Minska brasan. Risken för brandspridning minskar om du gör brasan mindre. Ta bort ris från brasan och elda det en dag när det är blött ute.
  • Flytta brasan. Om brasan ligger nära byggnader eller skog kan risken minskas genom att du flyttar den.
  • Förbered släckning. Fyll hinkar och dunkar med vatten och ta med till brasan INNAN du tänder. Brandsläckare är också bra att ha med. Testa vattenslangen så du vet att den fungerar. Utse ansvariga för släckning och säkerställ att ni har telefon så att ni kan ringa 112 vid behov.
  • Stanna kvar och släck. Om du har tänt en brasa så är du ansvarig för att släcka den. Många bränder beror på slarv med släckning. Därför är det är viktigt att du bevakar elden hela tiden och släcker all glöd med vatten innan du lämnar platsen.

Tänk på att: Styr upp arbetet på plats om det är du som är ansvarig. Berätta för besökarna vad som måste göras innan brasan tänds, till exempel om de måste hjälpa till att hämta vatten eller flytta brasan för allas säkerhet.

Eldningsförbud

Om värmen och torkan fortsätter kan det bli eldningsförbud vilket innebär att det blir förbjudet att elda och grilla utomhus på allmän plats. Information om eldningsförbud meddelas via Länsstyrelsen, räddningstjänsten och/eller din kommun. Du kan även ringa den automatiska telefonsvararen för att få information om eventuellt eldningsförbud via Räddningsregion Mitt: 08-454 83 39.

Brandrisk och markbränder

Aktuella kartor för brandrisk hittar du via SMHI eller via appen Brandrisk ute.

Appen BRANDRISK ute hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark.

Ladda ner appen via App Storelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ladda ner appen via Google Playlänk till annan webbplats

Vid andra frågor eller funderingar kan vi nås på telefonnummer: 08-594 696 00