Eldning avrådes i Uppsala och Stockholms län

Räddningstjänsterna i Uppsala och Stockholms län har nu beslutat om att avråda från eldning i hela länet. Bedömningen är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd mellan räddningstjänsterna.

På grund av stigande brandriskvärden avrådes eldning i skog och mark. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i en okontrollerad brand. Därför avråds eldning fram till dess att brandrisken bedöms som lägre. Om du tänker elda trots räddningstjänstens avrådan bör du vara mycket försiktig och förbereda dig väl. Kom ihåg att det är du som är ansvarig om något går fel, även om du har följt lagar och regler.

Eldningsförbud

Om värmen och torkan fortsätter kan det bli eldningsförbud vilket innebär att det blir förbjudet att elda och grilla utomhus på allmän plats. Information om eldningsförbud meddelas via Länsstyrelsen, räddningstjänsten och/eller din kommun.

Brandrisk och markbränder

Aktuella kartor för brandrisk hittar du via SMHI eller via appen Brandrisk ute. Appen BRANDRISK ute hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark.

Vid andra frågor eller funderingar kan vi nås på telefonnummer: 08-594 696 00