Eldning avrådes fr.o.m. 14 maj

Från och med idag den 14 maj 2018 avrådes eldning på grund av det är mycket torrt i skog och mark. Det medför att en eventuell brand i skog och mark får en snabb spridning och är mer svårsläckt än normalt. Avrådan gäller Stockholms län, Uppsala län, Sala kommun samt Gotland.

Information kan fås via Räddningscentralen eller på telefon 08-454 87 00.

Mer information

  • Aktuell brandrisk- och kartor, ladda ner appen "Brandrisk ute" - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  • SMHIs varningar
  • Elda & grilla