Eldning avrådes i hela Räddningsregion Östra Svealand

Från och med den 2 maj kl.12.00 utökas tidigare avrådan från eldning. Det är fortsatt väldigt torrt i skog och mark och med anledning av detta avrådes nu eldning i hela Räddningsregion Östra Svealand. Det torra läget medför att en eventuell brand i skog och mark får extra snabb spridning och är mer svårsläckt än normalt.

Eldning avrådes i hela Räddningsregion Östra Svealand

I de flesta av Brandkåren Attundas medlemskommuner är det förbjudet att elda av miljö- och hälsoskäl. I vissa kommuner gäller reglerna endast för detaljplanerat område. Eldning och grillning sker alltid på egen risk och det är du som eldar som ansvarar för att det blir ordentligt släckt.

Mer information

Vid frågor kontakta i första hand vår räddningscentral, Räddningcentral Mitt (RC Mitt).

Klicka här för mer information om vad som gäller för eldning av trädgårdsavfall i din kommun.

Vid andra frågor eller funderingar kan vi nås på telefonnummer: 08-594 696 00