Ej eldningsförbud

Från och med i dag den 1 september är eldning tillåten i mindre omfattning under förutsättning att kommunen tillåter eldning av miljöskäl.

I de flesta av Brandkåren Attundas kommuner är det dock förbjudet att elda av miljö- och hälsoskäl. I vissa kommuner gäller reglerna endast för detaljplanerat område. Eldning och grillning sker alltid på egen risk och det är du som eldar som ansvarar för att det blir ordentligt släckt.

Aktuell brandriskprognos finns på telefonsvarare 08-721 23 26 eller på räddningscentralens webbplats.