Dom från Arbetsdomstolen (AD)

I dag onsdag den 6 december, kl. 11.00 kom domen från Arbetsdomstolen som har slagit fast att tillsättning av olika distriktschefer är en betydande förändring vid arbetsstället och att en sådan förändring ska förhandlas med samtliga kollektivavtalsbärande fackliga organisationer hos den aktuella räddningstjänsten som har medlemmar på det aktuella arbetsstället.

Bakgrund

Brandkåren Attunda stäms 2016 av Brandmännens Riksförbund gällande förhandlingsprincipen vid tillsättning av en distriktschef i Sollentuna. Stämningen grundar sig i att Brandmännens Riksförbund ansåg att de ska kallas till förhandling. Brandkåren Attunda har efter råd från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och arbetsgivarförbundet Pacta som princip att kalla kollektivavtalsbärande parter, vilket i detta fall var Kommunal och Sveriges ingenjörer.

Mer information

Dom från Arbetsdomstolen – 6 december 2017