Dialog med fackliga företrädare angående RiB 17

Under dagen kommer arbetsgivaren Brandkåren Attunda diskutera möjliga lösningar med fackliga företrädare kring RiB 17. Inriktningen för Brandkåren Attunda är att behålla sin beredskapspersonal.

Det nya avtalet, RIB 17, baseras på att beredskapsbrandmän får betalt för de timmar vid vilka beredskap hålls. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Arbetsgivarförbundet Pacta, Brandmännnens Riksförbund (BRF), Kommunal och Vision skrev på det nya avtalet den 25 november 2016.

Brandkåren Attunda har tidigare genomfört informationsträffar i 16-18 januari med samtlig beredskapspersonal för att diskutera effekterna av avtalet.

– Vi vill självklart behålla vår duktiga beredskapspersonal och hoppas hitta en gemensam lösning säger Ida Texéll, förbundsdirektör/räddningschef på Brandkåren Attunda.

Läs tidigare nyhet

Mer information på SKLs webbplats