De frivilliga försvarsorganisationerna

Inför krisberedskapsveckan den 28 maj till den 3 juni har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram två nya broschyrer om de frivilliga försvarsorganisationerna. De frivilliga försvarsorganisationerna utvecklar och stödjer samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser.

Hur kan aktörer samverka med frivilliga organisationer?

I broschyren kan du läsa om hur ansvariga aktörer – centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting och räddningstjänster kan samverka med de frivilliga försvarsorganisationerna. Det finns exempel på vilka kompetenser som finns och hur de förstärker såväl förmågan som uthålligheten. I broschyren medverkar vår förbundsdirektör/räddningschef Ida Texéll som berättar om samarbetet med FRG.

Frivilliga försvarsorganisationer – förstärkning för myndigheter och kommuner (PDF)

Broschyren du behövs - din insats gör skillnad

De frivilliga försvarsorganisationerna har med stöd av MSB tagit fram en rekryteringsbroschyr. Genom att rekrytera fler medlemmar blir det fler som kan verka för att stärka beredskapen och bidra i det breda säkerhetsarbetet.

Mer information