Ökad smittspridning av covid-19 i vår region

Ökad smittspridning av covid-19 i vår region har medfört att Folkhälsomyndigheten gått ut med nya lokala råd för att dämpa smittspridningen.

Från och med den 29 oktober infördes skärpta lokala allmänna råd för Stockholms län. Råden gäller i tre veckor men kan ändras eller förändras vid behov. Samtidigt förlängdes tidigare införda råd i Uppsala län ytterligare tre veckor.

Brandkåren Attunda deltar aktivt i den aktörsgemensamma hanteringen av pandemin. Vi fortsätter att utföra vårt uppdrag anpassat för att minska smittspridningen.

Länk till Länsstyrelsen Stockholm
Länk till Länsstyrelsen Uppsala
Länk till Folkhälsomyndigheten