Civilminister Ardalan Shekarabi på besök

Den 19 oktober samlades chefer, ledare och nyckelpersoner i Brandkåren Attunda i Upplands-Bro, för att diskutera verksamhetens vägval inför 2016. Verksamhetsplaneringsdagen besöktes av civilminister Ardalan Shekarabi som bidrog med sina tankar om social hållbarhet och kommunernas framtid.


Dagen bjöd på både grupparbeten och diskussioner där ett aktivt deltagande uppmuntrades. Fokus på Brandkåren Attundas handlingsprogram för 2016-2019. Ida Texéll, förbundsdirektör, talade om de utmaningar som organisationen har framför sig och deltagarna bidrog med sina tankar och åsikter om hur man på bästa sätt utvecklar verksamheten för att nå de uppsatta effektmålen.

Under Ardalan Shekarabis besök talade han om sin syn på välfärden och vad som bör förbättras inom det offentliga området. Med de rådande trenderna som ökad urbanisering och minskningen av invånare i hälften av Sveriges kommuner, förespråkade han en mer centraliserad och gemensam styrning. Tillsammans med Camilla Janson, kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro kommun, höll de i en diskussion om utmaningar och drivkrafter inom offentlig service. Shekarabi påpekade också hur det idag finns stora brister i offentlig handling som skapar problem i verksamheterna.

- Man måste kritiskt granska alla styrningsmodeller. Det har blivit så byråkratiskt att det blivit ett problem. Fokus har legat på att inte göra fel när fokus borde ligga på att göra rätt istället, säger Shekarabi.

Även Ida Texéll var inne på samma spår då hon flera gånger återkom till den retoriska frågan: Gör vi rätt saker – gör vi saker rätt?  Hon värdesatte att civilministern deltog under Brandkåren Attundas verksamhetsplaneringsdag.

- Det är en stor ära att Ardalan tagit sig tid att besöka oss och att berätta om hur man vill modernisera och effektivisera den offentliga sektorn. Det går hand i hand med det arbete som vi vill utveckla inom vår verksamhets ramar och ger oss ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Ida.

Den innehållsrika dagen avslutades med tid för reflektioner och ett steg närmare en organisation med innovativa lösningar och i framkant med förebyggande arbete.

- Det har varit en fantastisk dag där alla medarbetare har varit en ofantlig tillgång, så att vårt handlingsprogram ska kunna förverkligas i alla verksamhetens delar, säger Ida. Nästa steg blir nu att fortsätta dialogen och verka för ökad förståelse på bred front i verksamheten.

Verksamhetsplanen godkänns av förbundsdirektionen den 27 november och därefter beslutas den av Ida Texéll.