BRF har varslat om konflikt

Under gårdagen mottog SKL ett konfliktvarsel från Brandmännens Riksförbund (BRF). Trots långa förhandlingar har det inte varit möjligt att nå ett avtal i dagsläget. Varslet är lagt för att utlösas 15 juni.

SKL och Pacta har under lång tid förhandlat med Brandmännens Riksförbund (BRF) men tyvärr har parterna inte nått fram till ett avtal trots att även medlare tidigare varit inkopplade. Varslet har lagts för att bryta ut den 15 juni.

- Just nu ser det mörkt ut att få till ett avtal men vi kommer förstås att se till vilka möjligheter vi har att ändå göra det. Men risken är betydande för att konflikten bryter ut, säger Agneta Jöhnk, chef för den arbetsgivarpolitiska avdelningen på SKL.

Bakgrundsfakta

SKL:s och Pactas avtal för beredskapsbrandmän heter RiB (räddningstjänstpersonal i beredskap) och tecknas med BRF, Kommunal och Vision.

Det finns cirka 11 000 deltidsbrandmän i Sverige men eftersom ett antal tillhör andra fackliga organisationer berörs inte alla av varslet. Varslet gäller inte heller de heltidsanställda brandmännen som har annan facklig tillhörighet.

Frågor till Brandkåren Attunda

Besvaras av förbundsdirektör/räddningchef Ida Texell via växelnummer 08-594 696 00.

Relaterade länkar