Brandvärnsutbildning

Den 18/10 genomfördes en utbildning med vårt brandvärn där syftet var bevakning efter brand.

I utbildningen ingick riskmedvetenhet ras, miljö, även få öva med strålrör mot öppen brand, lära sig koppla upp brandpost, köra pumparna på våra tank- och släckbilar, samt ett studiebesök på en återvinningsstation där vi hade en större brand under sommaren.