Brandutbildning för kommunanställd personal i Sollentuna

Under vecka 46-47, måndag till fredag och fyra gånger dagligen utbildas Sollentunas kommunanställda personal i brandsäkerhet på Sollentuna brandstation. Utbildningen varvas med teori och praktik.

Sollentuna kommun erbjuder all sin kommunanställda personal en grundläggande brandutbildning. Under det här veckorna utbildas cirka 300 kommunalanställda i brandkunskap.