Brandutbildning för kommunanställd personal i Sollentuna 2016

Under vecka 35-36, måndag-torsdag, har Brandkåren Attunda brandutbildningar för Sollentunas kommunanställda personal. Utbildningen varvas med teori och praktik där deltagarna lär sig om brandsäkerhet.

Sollentuna kommun erbjuder en grundläggande brandutbildning för all sin kommunanställda personal. Ännu finns några platser kvar på veckans kursdagar, för dig som är anställd av Sollentuna kommun och vill delta. Du anmäler dig via kommunens intranät.