Brandutbildning för Järvaskolan

Den 17 augusti hade Brandkåren Attunda förmånen att förbereda ett 15-tal av personalen på nya Järvaskolan i händelse av brandtillbud. Den nya skolan öppnar under hösten 2016.

Vår utbildningssamordnare Rickard Liljedahl höll en kort teori kring brandskyddet samt en riskrundvandring och utmanade deltagarna i att arbeta systematiskt med brandskydd.

Utbildningen avslutades med praktiska övningar för att kunna och våga agera i händelse av brand.