Brandskyddsinformation för bostäder

Varje år sprids information om hur du skyddar dig mot brand i hemmet. Nu har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppdaterat sitt mest spridda informationsblad med mer tips om hur du skyddar dig mot och undviker brand. Bladet "Skydda dig mot brand" blir "Brandskydd hemma".

I den nya foldern finns information om de vanligaste brandriskerna, vilken brandskyddsutrustning du ska ha hemma, hur man larmar och om möjligt släcker samt hur du ska agera om det brinner i din eller en grannes bostad. Bakom bladet står kampanjen Aktiv mot brand som kommer sprida bladet.

Foldern bygger på illustrationer för att gör det lättare att se vad texten säger. Texten består av korta enkla budskap för att så många som möjligt ska kunna ta till sig av informationen.

Mer information

Foldern - Brandskydd hemma

Läsa hela nyheten på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)