Brandskydd radhus i område Brunna, Upplands-Bro

Brandkåren Attunda har i sin tidigare kontroll av brandskyddet efter radhusbranden i området konstatera vissa svagheter i byggnadskonstruktionen och Brandkåren Attunda har därför föreslagit åtgärder för att stärka det befintliga brandskyddet. Den tidigare bedömningen och en utförligare beskrivning av åtgärderna återfinns i tjänsteutlåtande daterat 2014-04-13.

Tjänsteutlåtandet kan hittas här.

Brandkåren Attunda har av samfälligheten på Kakelstigen nu uppmärksammats på en dold brist i den befintliga konstruktionen. Bristen utgörs av en spalt mellan ytterpanelen och den avskiljande väggen. Denna spalt behöver tätas för att uppnå skydd mot rökspridning över brandcellsgränsen mot grannen. Tätningen av spalten är även en förutsättning för att uppnå skyddet med en tät takfot. En beskrivning av bristen och möjliga alternativ för åtgärd hittas här.

Brandkåren Attunda kommer med anledning av detta hålla informationsmöten vid två tillfällen.
Söndagen 14:e juni kl. 18.00
Onsdagen 17:e juni kl. 18.00

Mötena kommer att hållas i Hagnässkolans matsal, Hagnäsvägen 1.

Brandkåren Attunda kommer vid mötet allmänt redogöra för vilka åtgärder som skett under året och det kommer även ges möjlighet att ställa frågor.

Välkomna
Brandkåren Attunda