Brandskydd i modulbyggnader

I tisdags den 15 maj arrangerade ett frukostseminarium i utskottet för bygg och plan. Nyheten kommer från Föreningen Sveriges brandbefäl http://brandbefal-stockholmgotland.se/ Flera personer skadades när en brand fick människor att fly i bara nattkläderna från ett flerbostadshus i Rågsved i södra Stockholm i början av året. Med anledning av detta arrangerade utskottet för bygg och plan ett medlemsmöte där problematiken med modulbyggnader diskuterades.

Mötet var indelat i fyra block

  • Brandtekniska problemställningar i modulbyggnader, Mattias Skjöldebrand, Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB.
  • Utförandekontroll, Björn Andersson, Brandskyddslaget.
  • Brandförloppet och räddningsinsatsen 20 jan 2018, Räddningsledare Mikael Lundh, Storstockholms brandförsvar.
  • Allmän diskussion/frågestund.

Det var en mycket spännande och uppskattat förmiddag där Mattias inledde med att resonera lite kring hur modulbyggnader utformas, att det kan var omöjligt att se detta från utsidan samt de detaljer som kan ge brandtekniska problem.

Därefter tog Björn vid och redovisade Brandskyddslagets dokumentering av utförandet av den aktuella/branddrabbade byggnaden. Björn visade tydligt vilken press de utsattes för från byggherren, media och advokater för att de skulle "godkänna" utförandet. I slutändan hade de gjort en stor mängd kontroller samt tagit in en extern tätningsfirma för att kunna säkerställa brandskyddet.

Avslutningsvis redovisade Micke räddningsinsatsen och brandförloppet vid en lägenhetsbrand i fastigheten. På grund av ett avfuktningsarbete efter en vattenskada var det byggnadstekniska brandskyddet i stort satt ur spel. Detta fick stora konsekvenser för brandens spridning och räddningsinsatsens genomförande. Brandens intensitet och konsekvenserna tydliggjordes av de bilder SSBF tagit. Avslutningsvis genomfördes en paneldebatt där medlemmarna diskuterade de redovisade problemställningarna och resonerade kring möjliga åtgärder och konsekvenser.

Presentationer

 

Utskottsordförande
Ola Carlén, Brandkåren Attunda