Brandövning i Brännbo

Hyresgäster fick träffa brandstyrkan på deltiden i Sigtuna och lära sig mer om brandskydd vid två brandövningar på Ormbergsvägen

Brandövning i Brännbo

I samband med att deltiden i Sigtuna vid två tillfällen den 7/9 samt den 14/9 genomförde brandövningar, bjöds hyresgäster in till att delta. Övningarna simulerade en lägenhetsbrand på Ormbergsvägen, hyresgästerna fick ta del av en brandutbildning samt öva på att hantera brandfilt och handbrandsläckare.

Under övningen i trapphuset användes torrök för att simulera ett skarpt läge och flera brandbilar var på plats. Brandstyrkan var sedan tillgängliga under resten av dagen för att svara på frågor om brandskydd och brandsäkerhet.

"Detta var två lyckade helgtillställningar - vikten av kunskaper i frågorna hos hyresgäster är stor, och att samtidigt kunna fika bland brandbilar och brandmän uppskattades - inte minst bland yngre hyresgäster" - Hyresvärden Rikshem