Brandman på jobbet dagen 2021

Idag infaller nationella Brandman på jobbet-dagen som syftar till att synliggöra och hylla både deltidsanställda brandmän och deras huvudarbetsgivare. Av landets totalt närmare 16 000 brandmän utgörs omkring 10 700 av deltidsbrandmän. Systemet med deltidsbrandmän utgör en stöttepelare i svensk räddningstjänst och är en nyckelfaktor i vår förmåga att hantera olyckor såväl lokalt som nationellt.

Brandman på jobbet dagen 2021

Vad innebär det att ha en deltidsbrandman som anställd?  

Ni får en medarbetare med gedigna kunskaper inom brandskydd, livräddning och olycksförebyggande arbete. Med en deltidsbrandman i verksamheten får ni med andra ord en professionell livräddare!

En deltidsbrandman tillför dessutom viktiga resurser i er verksamhets arbete med att förebygga olyckor och andra händelser på arbetsplatsen. En medarbetare som är utbildad deltidsbrandman får utbildning inom brandskyddsarbete, farliga ämnen, hjärt-och lungräddning, krisstöd och arbetsskydd.

Ett stort tack till alla deltidsbrandmän och arbetsgivare som ställt upp och fortsätter ställa upp när samhället kallar!