Brandman på jobbet dagen 1/9

Den första tisdagen i september är en dag då vi vill uppmärksamma och hylla Sveriges räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB) och deras huvudarbetsgivare. Av landets totalt närmare 16 000 brandmän utgörs omkring 10 700 av RIB-anställda. Systemet med RIB utgör en stöttepelare i svensk räddningstjänst och är en nyckelfaktor i vår förmåga att hantera olyckor såväl lokalt som nationellt.

Brandman på jobbet dagen 1/9

Vad innebär det att ha en RIB som anställd?  

Ni får en medarbetare med gedigna kunskaper inom brandskydd, livräddning och olycksförebyggande arbete. Med en RIB i verksamheten får ni med andra ord en professionell livräddare!

RIB tillför dessutom viktiga resurser i er verksamhets arbete med att förebygga olyckor och andra händelser på arbetsplatsen. En medarbetare som är utbildad RIB får utbildning inom brandskyddsarbete, farliga ämnen, hjärt- och lungräddning, krisstöd och arbetsskydd.

Ett stort tack till alla RIB och arbetsgivare som ställt upp och fortsätter ställa upp när samhället kallar.