Brandman och demensvän

Läs nyhet publicerad på Svenskt Demenscentrum (www.demenscentrum.se) om Gusten Jansson, brandman på Brandkåren Attunda som är en av våra brandmän som genomgått demensutbildning i Upplands-Bro. Genom utbildningen har han fått större förståelse för om en person beter sig förvirrat och att det kan handla om demens.

Alla medarbetare som jobbar på brandstationen i Upplands-Bro har genomgått kommunens demensvänsutbildning.

– Det var en ögonöppnare att gå utbildningen, säger Gusten Jansson.

Utbildningen på ca 90 minuter tar bland annat upp fakta om demenssjukdomar, tidiga tecken, bemötande och vilken hjälp som finns att få i kommunen.

Läs hela artikeln.

Läs mer