Brandkåren Attundas huvudkontor har stängt den 30/12

Under 2020 inför Brandkåren Attundas huvudkontor med administrativ personal ett antal stängda kontorsdagar: 9/4, 22/5, 23/12 och 30/12. Operativa verksamhet fortgår precis som vanligt med dygnet runt service. Vid olycka ring alltid 112.

I den nya förvaltningslagen (2017:900), som trädde i kraft under förra året, är kravet på en myndighets öppettider borttaget. Under Brandkåren Attundas stängda dagar på Pommernvägen 1 kommer vi inte att kunna registrera inkommande post, lämna ut allmänna handlingar eller diarieföra ärenden.