Brandkåren Attunda värd för NJR 2018

Onsdag den 8 november hölls årets sista medlemsmöte för Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR) på SKL i Stockholm. Nils Weslien, förbundsdirektör i Räddningstjänsten Karlstadsregionen, summerade sitt år som ordförande i NJR och överlämnade ordförandeskapet vidare till Ida Texéll och Brandkåren Attunda som kommer vara värd för NJR 2018.

– Det är hedrande att vi får leda NJR:s arbete under 2018 och Brandkåren Attunda ser mycket framåt att vara motor i detta viktiga arbete. Jämställdhet är en grundläggande rättighet och förutsättning för god service till alla medborgare säger Ida Texéll, förbundsdirektör/ räddningschef.

På mötet utvärderades NJR:s verksamhet under året och diskussioner om det fortsatta arbetet. Det bjöds även på ett antal föreläsningar:

  • Försvarsmakten berättade om sitt jämställdhetsarbete och det exklusiva Gender Coach-programmet som är utformat för varje chefs individuella behov. Valter Vilkko, tidigare kursansvarig för programmet och generallöjtnant Anders Silwer som varit adept. De pratade om vad ökad medvetenhet och kunskap innebär för organisationen och för dem som gått programmet.
  • Sveriges internationella arbete vid kriser och katastrofer ligger i framkant. Här finns stor medvetenhet om att villkoren skiljer sig åt för män och kvinnor. Det gäller inte bara i Sudan och Sri Lanka. Här hemma är det skillnad på olyckstyper och vilka risker män och kvinnor utsätts för. Jenny Molin, gender advisor, MSB, talade om det genustänkande som ska prägla de svenska insatserna vid kriser och katastrofer utomlands. Viggo Lundberg, brandman, Södertörns brandförsvar beskrev hur sambandet könriskolyckor ser ut i Sverige.

Årets sista medlemsmöte bjöd på deltagarrekord med 43 personer anmälda från 19 olika räddningstjänster. Till det kom föreläsarna och representanter från MSB och SKL. Det gjorde en totalsumma på drygt 50 personer. Av landets 160 räddningstjänster är 60 medlemmar i NJR. Deltagarrekordet visar att vi är på rätt väg.

Om NJR

Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR) bildades 2013 och verkar för en jämställd räddningstjänst med en inkluderande arbetsplatskultur där alla kan trivas och känna sig trygga och välkomna. Nätverket arbetar också för en räddningstjänst som levererar ett jämställt medborgarbemötande. Huvudansvaret för att driva NJR skiftar varje år.

Vision

Nätverkets vision är "En jämställd räddningstjänst som levererar jämställd service".

Medlemmar

Räddningstjänstorganisationer och representanter för SKL, Pacta och MSB kan bli medlemmar. Idag ingår nästan 60 räddningstjänster i nätverket.

Mer information

Webbplats njr.nu