Brandkåren Attunda upphandlar tjänsterna larm- & ledningssystem

Förfrågningsunderlag finns nu att tillgå fr.o.m. den 4/2 till den 1/4 på Visma TendSign, http://www.tendsign.com.

Avtalet är giltigt 2016-2020.