Brandkåren Attunda upphandlar ny webbplats och nytt intranät

Eftersom webbplatsen och intranätet bygger på gammal teknik, så behöver tekniken uppdateras, designen och navigationen förbättras m.m.

Förfrågningsunderlag finns nu att tillgå för leverantörer 10/6-30/6 på Visma TendSign.