Brandkåren Attunda tecknar nytt avtal med Region Stockholm - Barn-HLR blir en del av uppdraget

Brandkåren Attunda har sedan 2011 ett avtal med Region Stockholm som innebär att vi kan larmas ut vid misstänkta hjärtstopp. Det nya avtalet som börjar gälla den 1:a december 2020 innebär att tidigare samarbete utvidgas för att nu även omfatta misstänkta hjärtstopp på barn under 8 år.

Brandkåren Attunda tecknar nytt avtal med Region Stockholm - Barn-HLR blir en del av uppdraget

Vårt uppdrag innefattar första-hjälpen-insatser, det vill säga främst hjärt- och lungräddning där det vid hjärtstopp är av yttersta vikt att sådana insatser påbörjas så snabbt som möjligt.

Brandkåren Attunda utgör ett komplement till ambulansen vid denna typ av händelse, oavsett ålder på den drabbade.  En god samverkan med hälso- och sjukvårdspersonal är mycket viktig och vid de tillfällen när vår personal är först på plats förs en nära dialog med den akut- eller jourläkarbil som är på väg till händelsen.  

Vi har sedan 2011 utfört insatser vid hjärtstopp och välkomnar nu även att Barn-HLR ingår i uppdraget då vi sett det som en självklarhet att även hjälpa till när barn blir drabbade. Vid hjärtstoppslarm är behovet av snabb hjälp kritiskt och här kommer vi göra skillnad i att den drabbade får snabbare hjälp. Det är ett samhällsviktigt uppdrag som skapar trygghet och mervärde för våra kommuninvånare.

Vi har under hösten förberett oss för detta uppdrag och är idag startklara för att bistå vid hjärtstoppslarm, säger Martin Öhrstedt, Förbundsdirektör och räddningschef på Brandkåren Attunda.

Under hösten har samtlig utryckande personal inom Brandkåren Attunda genomgått en omfattande utbildning i barn-HLR med stort fokus på väl genomförda kompressioner och ventilation. Då hjärtstopp hos barn är ett mycket ovanligt tillstånd har en stor del av utbildningen även omfattat sjukdomslära som exempelvis feberkramper, detta för att vår personal även ska kunna agera förebyggande.

Avtalet med Region Stockholm omfattar länets fyra räddningstjänster: Brandkåren Attunda, Räddningstjänsten i Norrtälje, Storstockholms brandförsvar och Södertörns brandförsvarsförbund