Brandkåren Attunda och Räddningsregion Östra Svealand inleder samarbete med GIH

Hur arbetar man med fysisk förmåga för att skapa ett hållbart arbetsliv? Och hur ska olika fysiska tester bedömas? Det har Brandkåren Attunda genom Räddningsregion Östra Svealand bett GIH att undersöka i ett nystartat forskningsprojekt.

Brandkåren Attunda och Räddningsregion Östra Svealand inleder samarbete med GIH

Projektet "Tester av fysisk förmåga" ska se över och hitta gemensamma grunder för tester, samsyn gällande årliga fysiska tester och en gemensam inriktning för fysisk träning inom Räddningsregion Östra Svealand. 

GIH:s roll kommer vara att vetenskapligt arbeta fram tester för kondition, styrka och balans, samt instruktioner för hur testerna ska tillämpas, som kan användas för att följa upp och utveckla medarbetare inom räddningstjänsten. Utgångspunkten för utvecklingen av de olika tränings- och testmetoderna är att det ska relatera till den faktiska fysiska prestationen som krävs i olika typer av räddningsinsatser.

Forskningsprojektet är en del i ett gemensamt utvecklingsarbete hos de nio räddningstjänster som utgör Räddningsregion Östra Svealand: Brandkåren Attunda, Uppsala brandförsvar, Södertörns brandförsvarsförbund, Storstockholms brandförsvar, Räddningstjänsten Norrtälje kommun, Sörmlandskustens räddningstjänst, Räddningstjänsten Sala-Heby och Räddningstjänsten Enköping-Håbo, Räddningstjänsten Gotland. 

Från vänster: Christian Lindström, Brandkåren Attunda, Martin Öhrstedt, Brandkåren Attunda, Per Nilsson, rektor GIH, Lasse ten Siethoff, biträdande prefekt GIH, Elisabeth Samuelsson, Uppsala brandförsvar, Sofia Brorsson, prefekt GIH, Alexander Ovendal, högskoleadjunkt GIH, Henrik Petré, högskoleadjunkt och doktorand GIH.