Brandkåren Attunda medverkade på kosläppet

I lördags den 12 maj medverkade vår brandstyrka, grupp 1 på kosläppet vid Bögs gård för att informera och utbilda inom agera mot brand för besökarna.

Det var mycket lyckad förmiddag. Vi informerade 500 i brandsäkerhet i hemmet och 200 som provade på brandsläckning i gasolkaret samt brand i docka. Brandstyrkan hade med släckbil 5010, stegbil 5030 och lilla bussen med externutbildningssläpet. Det var många nyfikna som fick testa på att sitta i brandbilarna, få svar på frågor om vår utrustning och yrkesroll.

Vårt glada gäng, grupp 1 lämnade Bögs gård lagom till att kossorna skulle få springa fritt på betesmarken.