Brandkåren Attunda medverkade på Eon's säkerhetsdag 2017

Onsdag den 15 november blev Brandkåren Attunda inbjuden på Eon's årliga säkerhetsdag som genomfördes på Scandic Infra City i Upplands Väsby.

Vår utbildningssamordnare Rickard Liljedahl föreläste om säkerhet på jobbet. Fokus låg på att öka medvetenheten och skapa bra rutiner för ökad säkerhet.

Den årliga säkerhetsdagen riktar sig till Eon's medarbetare och deras underentreprenörer.