Brandkåren Attunda medverkade på Brand 2016

Årets Brandkonferens hölls i Karlstad mellan 24-26 maj med temat Brandsäkerhet i en föränderlig värld. Brandkåren Attunda var inbjudna för att berätta om hur räddningstjänsten kan bidra till att minska utanförskapet i samhället.

Susanne Veijalainen, kvalitetschef, och Ola Carlén, strateg, presenterade Brandkåren Attundas resa mot att arbeta med mer förebyggande insatser. Från att börja göra hembesök till att ha West Midlands Fire Service i England som inspirationskälla med framgångsrika metoder för att minska antalet dödsbränder och ökat tryggheten i samhället via olika projekt. Bland de projekt som Brandkåren Attunda hittills gjort inom verksamheten finns bland annat brandteater för barn, simundervisning för ensamkommande flyktingbarn och deltagande i trygghetsråd. I presentationen lyftes vikten av att ha engagerade medarbetare, där alla måste delta för att ett förebyggande arbete ska få resultat.

Brandkonferensen arrangeras varje år av Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) och Brandskyddsföreningen. Konferensen vänder sig till anställda och förtroendevalda i kommuner som är verksamma inom området skydd mot olyckor. Syftet med konferensen är att stimulera utveckling av det kommunala säkerhetsarbetet genom att erbjuda möten mellan människor, utbyte av erfarenheter och ny kunskap.

Läs mer om Brand 2016

Länk till Brandskyddskonferensens webbplats