Brandkåren Attunda medverkade på Alzheimerdagen

Fredag den 21 september var Brandkåren Attunda inbjudna att medverka på Upplands-Bro kommuns, årliga Alzheimerdag som genomfördes i kommunen för åttonde gången. Vår brandman Gusten Jansson föreläste om brandsäkerhet.

Bild Upplands-Bro kommun.

Varje år den 21 september uppmärksammas Alzheimerdagen över hela världen. Alzheimerdagen är stöd till personer med demensdiagnos och deras anhöriga. I dag lider 46 miljoner människor i världen av demens, till år 2050 beräknas antalet ha stigit till 131 miljoner. I Sverige lever ca 160 000 människor med en demensdiagnos.

Under Alzheimerdagen presenterades olika stödverksamheter som finns för personer med demensdiagnos och deras anhöriga, stödgrupper, dagverksamhet och olika föreläsningar.

Flera av Brandkåren Attundas medarbetare som jobbar på brandstationen i Upplands-Bro har genomgått kommunens demensvänsutbildning.

Läs mer

Åttonde gången Alzheimerdagen uppmärksammas i Upplands-Bro