Brandkåren Attunda medverkade i Prideparaden med räddningstjänster och MSB

Räddningstjänster från hela landet deltog i Stockholm Prideparaden för att aktivt ta ställning mot diskriminering och för likabehandling.

- Brandkåren Attunda verkar för allas trygghet och säkerhet. Vi vill skapa ett olycksfritt samhälle. För oss på Brandkåren Attunda är det viktigt att möta varje människa utifrån hennes unika villkor. För att kunna göra det behöver vi kunna förstå hennes förutsättningar. Det gör vi bäst genom att vara olika och kunna förstå olikheter. Vi är en räddningstjänst för alla. Vi välkomnar olikheter då det gör oss starkare i vår förmåga att leverera jämställd och jämlik service, säger Ida Texell, förbundsdirektör/räddningschef.