Brandkåren Attunda klimatkompenserar

Genom avtal med resebyrån BIG Travel, klimatkompenserar Brandkåren Attunda för våra tjänsteresor. Under 2018 har 6,8 ton CO2 kompenserats för flygresor och bidrag har gått till vindkraftsparken Zhangbei. Fördelningen av klimatkompensationen görs av BIG Travel och Tricorona.

Zhangbei är en vindkraftspark med totalt 66 vindkraftverk som ligger i Hebei-provinsen i Kina. Tack vare tillskottet från klimatkompensation har projektet Zhangbei med 66 vindkraftverk kunnat byggas. Tillsammans kommer vindkraftverken spara in 75 000 ton CO2e per år jämfört med de kolkraftverk som annars hade säkrat strömförsörjningen. Läs mer