Brandkåren Attunda inför stängda dagar innan helgdag

Under 2020 inför Brandkåren Attundas huvudkontor med administrativ personal ett antal stängda kontorsdagar: 9/4, 22/5, 23/12 och 30/12. Vår operativa verksamhet fortgår precis som vanligt med dygnet runt service. Vid olycka ring alltid 112.

I den nya förvaltningslagen (2017:900), som trädde i kraft under förra året, är kravet på en myndighets öppettider borttaget. Under Brandkåren Attundas stängda dagar på Hammarbacken 17 kommer vi inte att kunna registrera inkommande post, lämna ut allmänna handlingar eller diarieföra ärenden.