Brandkåren Attunda har avslutat upphandlingen av tjänsterna larm- & ledningssystem

Den 11 september avslutades upphandlingen om larm och ledning och förbundsdirektionen har fastställt Brandkåren Attundas förslag för tilldelning av uppdraget.

Anbudsutvärdering av upphandlingen har skett utifrån utsänt förfrågningsunderlag och inkomna anbud. Efter utvärderingen har Storstockholms brandförsvarsförbund lämnat det för Brandkåren Attunda mest fördelaktiga anbud.

Det innebär att arbetet med att ta fram ett nytt avtal tillsammans med Storstockholms brandförsvar kommer ske efter den 22 september.

– Brandkåren Attundas uppdrag är att leverera och utveckla en effektiv räddningstjänst som möter framtidens krav. Vi strävar efter att skapa det olycksfria samhället. Det är en spännande tid vi har framför oss med regionens utveckling, utvecklande styrsystem och nära samarbete med kommunerna säger Ida Texell, förbundsdirektör i Brandkåren Attunda.