Brandkåren Attunda flyttar in på den nya brandstationen i Sollentuna

Brandkåren Attunda har under veckan genomfört flytten till den nya brandstationen och huvudkontoret på Hammarbacken 17 i Sollentuna. Under veckan har hela verksamheten jobbat intensivt för att säkerställa en så smidig övergång som möjligt till den nya brandstationen.

Brandkåren Attunda flyttar in på den nya brandstationen i Sollentuna

I veckan så har vi förverkligat den vision som formulerades 2017 i och med det första spadtaget för det som skulle bli Brandkåren Attundas nya huvudkontor i norra Stockholm.

Hela stationen är cirka 3 600 kvadratmeter, ungefär 600 kvadratmeter större än den tidigare byggnaden, som byggdes 1967. Fastigheten kommer inrymmer ett 90-tal personer från både räddningstjänst och ambulans.

Den nya byggnaden är anpassad ur ett hållbarhet- och jämställdhetsperspektiv där det på taket exempelvis installerats 600 kvadratmeter solceller.

Förutom att byggnaden delvis ska vara självförsörjande under året så ser vi även positivt på den nya platsen i Häggvik, intill motorvägen. Utryckningstiden från platsen har varit en viktig faktor i planeringen av den nya brandstationen och kommer att utgöra en operativ förstärkning lokalt såväl som regionalt med anledning av de förbättrade framkörningstiderna.