Med anledning av en kollegas bortgång

Vår kollega som arbetade i Mitt Bohuslän avled igår till följd av de skador han ådrog sig vid en insats i april. Med stor sorg är våra tankar hos hans familj, vänner och kollegor. Samtliga stationer på Brandkåren Attunda flaggar idag på halv stång för att visa vårt deltagande.