Brandkåren Attunda bistår med hjälp med anledning av skogsbränderna

Brandkåren Attunda bistår med hjälp med anledning av skogsbränderna. Hjälpen som vi sänt och sänder består såväl i ledningspersonal som insatspersonal.

Brandkåren Attunda har sedan 17/7 verkat för att stödja den nationella koordineringen för MSB på nationell basis. Den nationella koordineringen för MSB stödjer hela landet. I denna ingår för tillfället två personer från Brandkåren Attunda. Koordineringen tillser att hjälp skickas och sätts i drift där behoven värderats. 

Brandkåren Attunda kommer sända brandpersonal till olika områden. Vi avser och vill gärna stödja våra kollegor i landet! Brandkåren Attunda har haft enheter driftklara den senaste veckan om begäran om hjälp inkommit. Brandkåren Attunda kommer nästa vecka sända styrkor till de bränder som rasar i landet. 

Förfrågan om ledningsförmåga har även inkommit och även här kommer Brandkåren Attunda att stödja med ledningspersonal i staber och till räddningsledning. Flera av våra befäl är redan på plats i olika stödfunktioner runt om i landet.