Brandingenjörsstuderande sommar 2019

Vill du förändra omvärlden och bidra till det samhällsviktiga uppdraget? Brandkåren Attunda söker brandingenjörsstudenter sommar 2019. Som person är du samarbetsvillig, kommunikativ och flexibel. Sista ansökningsdag för brandingenjör sommarvikariat är den 10 mars.

Brandingenjörsstuderande sommar 2019

Under sommaren på Brandkåren Attunda kommer du att stötta myndighetsgruppen med liknande arbetsuppgifter som vi själva arbetar med. Dessa kan bestå av att sammanställa förelägganden, handlägga ärenden, arbeta med förbättringsarbete, inventera radhus eller genomföra andra uppgifter inom området. Du kommer att arbeta under handledning men till stor del också självständigt och du kommer att få en god inblick i det förebyggande arbetet hos oss. Om du är intresserad av den operativa delen kan det även finnas möjlighet att i viss omfattning åka med det yttre befälet på larm samt genomföra studiebesök för att se hur de operativa ledningsfunktionerna i regionen arbetar.

Läs mer och ansök!