Boverket förbjuder tre brandvarnare efter kontroll

Boverket har i samarbete med andra nordiska länder genomfört tester på brandvarnare för att kontrollera att de fungerar som utlovat. I testerna har Boverket funnit brister i några av brandvarnarna och tre av dessa återkallas nu pga. allvarliga brister.

Kontrollera dina brandvarnare så att de fungerar som de ska.

Läs mer om testresultatet och de förbjudna modellerna på Boverkets hemsida.