Besök på biblioteket i Barkarbystaden

Lördag den 24 mars, kl 13.00-15.00 besökte Järfällas brandstyrka, grupp 4 biblioteket i Barkarbystaden i Järfälla för att svara på frågor angående brandsäkerhet och för att visa brandbilarna och dess utrustning för allmänheten.

Trots kylan var det ett 100-tal personer som dök upp och för de allra minsta var höjdpunkten att få provsitta i brandbilarna. En kall men solig dag med många leenden. Stort tack till alla som kom och gjorde dagen positiv och lärorik!