Beslutet om nytt eldningsförbud - information från Länsstyrelsen i Stockholm

Länsstyrelsen har fattat ett nytt beslut om eldningsförbud i Stockholms län från och med den 30 juli 2018, klockan 17:00. Beslutet innebär att det nu är tillåtet att grilla på egen tomt. Det är dock fortsatt generellt eldningsförbud i Stockholms län. Fire ban throughout Stockholm County.

Beslutet innebär att det nu är tillåtet att grilla på egen tomt. Till ”egen tomt” räknas i sammanhanget till exempel gård till flerfamiljshus, kolonilott samt restaurangverksamhet. Det är dock fortsatt generellt eldningsförbud.

Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster och innebär att alla former av öppen eld i skog och mark är förbjuden.

Länsstyrelsen har beslutat 

Nytt beslut om eldningsförbudet i Stockholms län - 2018-07-30

Om skogsbränderna

Med anledning av de stora skogsbränderna som pågår i Sverige så hänvisar Länsstyrelsen i Stockholms län till Krisinfo.se för information om skogsbränderna och om var du kan vända dig för att hjälpa till och stödja i arbetet. För närvarande föreligger det inga behov av ytterligare frivilliga i Stockholms län men om läget förändras kommer Länsstyrelsen lämna information på Länsstyrelsens webbplats.

Mer information